İnsan vücudundaki hastalıklar çoğu zaman birçok sistemi ilgilendirir. Vücudumuzda enerjinin çoğunu kullanan iç organlarımızda(visseral) ortaya çıkan problemler dolaylı ve/veya dolaysız yollarla kendini belli eder. İç organlarda herhangi bir sıkıntı varsa vücut kas-iskelet sistemini rahatlıkla ihmal eder. Kas-iskelet sistemi ve yumuşak dokudaki birçok problem iç organ kaynaklıdır. Visseral manüplasyon-mobilizasyon iç organlardaki sıkıntıyı hedefleyerek onların motilisindeki(iç hareketleri) bozuklukları, çevre organ ve dokularla ilişkisindeki mobilite(hareket) problemlerini tedavi eder.

Vissereal Manüplasyon ve Mobilizasyonların Kullanıldığı Genel Durumlar:

-Sırt Ağrısı, Karın Ağrısı, Kalça Ağrısı
-Kabızlık ve İshal gibi Sindirim Problemleri
-İrritabl Barsak Sendromu
-Gastroözofagal Reflü
-Bronşit, Pnömoni, Periferal Ödem
-Sempatik ve Parasempatik Sistem Düzenleme