Çocuklarda doğuştan gelen bazı hastalıklar ile sonradan ortaya çıkan kas iskelet bozukluklarına bağlı nörolojik rahatsızlıkların tedavilerini içeren, normal çocuk bakımı ve rehabilitasyon uygulamalarını birleştiren tedavi yöntemlerine pediatrik rehabilitasyon denir.Tedaviler kaba ve ince motor beceri, denge ve koordinasyonun, kuvvet ve endürasyonun geliştirilmesi sağlar, kognitif ve duyusal sürecin entegrasyonun geliştirilmesine yardımcı olur.
     Pediatrik rehabilitasyonda en sık karşılaşılan rahatsızlıklar:
  • Serebral Palsi(cp)
  • Spina Bifida
  • Brakial Pleksus Yaralanmaları
  • Tortikolis
  • Down Sendromu
  • Kas Hastalıkları
  • Yürüyüş Bozuklukları